לב קריית שמונה

בשיתוף עם:

לב קריית שמונה הינו שיתוף פעולה של עמותת לב אוהב, חברת איתוראן ותכנית 'מוטב יחדיו' של ג'וינט ישראל אשלים. בעזרת הנהגת חבר הוועד המנהל של לב אוהב, ניר שירצקי, מנכ"ל ושותף בחברת איתוראן, אימצנו יחדיו את הקהילה של קריית שמונה ואנו פועלים לשיפור איכות חייהם של התושבים בדגש על אוכלוסיית הילדים והנוער. הפרויקט פועל בתחומי עידוד המעורבות האזרחית של התושבים ומפעיל תכניות העצמה ותמיכה לילדים ונוער בסיכון. בנוסף למימון הפרויקטים, עובדי איתוראן משתתפים בהתנדבות בקריית שמונה תוך שיתוף פעולה עם תושבי העיר.

מנהלת פרויקט: 

בואו להיות שותפים

עזרו לנו להרחיב את האימפקט על שכונות המצוקה בישראל