ילדים ונוער בישראל

שכונות מוחלשות והצורך במוביליות חברתית בישראל

בישראל 195 שכונות עוני בהן מתגוררים כ-2,000,000 ילדים ונוער (גילאי 0-18).
30% (814,800) מתוכם חיים בעוני וכ-411,111 נמצאים במצבי סיכון ומצוקה.

מצבי סיכון אלה נובעים במקרים רבים ממצבם המשפחתי , רמת ההכנסה של ההורים, תחלואה, ריבוי ילדים או משפחות חד הוריות ועוד. מצבי סיכון אלו פוגעים ביכולתם של הילדים ובני הנוער לממש את זכויותיהם הבסיסיות לכבוד ולהגנה. הם מקשים על הילדים והנוער לקחת חלק אקטיבי ותורם בחברה הישראלית. בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל עולה מספרם של הילדים והנוער בסיכון ביחס לשאר האזורים בארץ. זאת, בעיקר בשל העובדה שהרשויות המקומיות נמצאות בתת משאבים, רשויות הרווחה אינן עומדות במספר המקרים אשר זקוקים לעזרה ומעגל המצוקה ממשיך מדור לדור. אנו חייבים לשבור את המעגל ולאחד את מאמצינו על מנת להבטיח לילדים ולנוער מכל קצוות הארץ הזדמנויות שוות לצמיחה, התפתחות והגשמה עצמית בחברה הישראלית.

אחוז מקבלי תעודת בגרות כללית לפי חלוקת יישובים סוציואונומית

דוגמא להשפעה של רמת השכונה מבחינה סוציואקונומית על המוביליות החברתית.

 • ללא תעודה
 • עם תעודה
רמה סוציואקונומית נמוכה
רמה סוציואקונומית גבוהה

תיאורית השינוי של ׳מאה לבבות׳

הבעיה – השפעת שכונות מוחלשות על ילדים ונוער מרקע סוציואקונומי נמוך ופגיעה בסיכויי הצלחתם בלימודים, בצבא, באקדמיה ובתעסוקה​.

 • Artboard 1 הנחות

חיזוק תחושת המסוגלות, חיזוק השכונה ובינוי הקהילה, שיפור המרחב הפיזי ושינוי תודעתי חיובי בשכונה.

 • Artboard 1 תשומות
 • מנהל/ת פרויקט
 • תקציב פעילות
 • תקציב Matching
 • עירייה ממשלה ורתימת
  הגופים לפעילות
 • מקום פיסי לקיום הפעילות
 • ליווי מקצועי ע"פ תחום
 • Artboard 1 פעולות
 • מיפוי שכונתי ובחירת אסטרטגיה מתאימה לשינוי
 • הקמת צוות מוביל שכונתי לפרויקט
 • תכנית עבודה אל מול
  קהל היעד והשכונה
 • מדידה והערכה
 • Artboard 1 תפוקות
 • עלייה במס' הפעילויות
  לילדים ונוער בשכונה
 • גידול במס' המשתתפים
  בפעילות בלתי פורמאלית
  ערכית אחר הצהריים
 • שינוי חיובי בדימוי השכונה
  בעיני התושבים
 • ירידה באחוז האלימות

יובילו למוביליות חברתית גבוהה יותר

בואו להיות שותפים

עזרו לנו להרחיב את האימפקט על שכונות המצוקה בישראל