דוחות ואישורי עמותה

תקנון
ניהול תקין 2019
אישור מוסד ציבורי 2019
אישור ניהול ספרים 2019