וועד מנהל

חיים סקאל

יו"ר

חיים סקאל, מייסד ויו"ר עמותת לב אוהב.

ניר אטיאס

חבר בועד המנהל

ניר אטיאס, חבר בוועד המנהל של עמותת לב אוהב.

ישראל אליהו

חבר בועד המנהל

ישראל אליהו, חבר בוועד המנהל של עמותת לב אוהב.

אייל גרינברג

חבר בועד המנהל

אייל גרינברג, חבר בוועד המנהל של עמותת לב אוהב.

שמואל זיסמן

חבר בועד המנהל

שמואל זיסמן, חבר בוועד המנהל של עמותת לב אוהב.

עמרי כהן

חבר בועד המנהל

עמרי כהן, חבר בוועד המנהל של עמותת לב אוהב.

נגה רחמני

חבר בועד המנהל

נגה רחמני, חבר בוועד המנהל של עמותת לב אוהב.

ניר שרצקי

חבר בועד מנהל

ניר שרצקי, חבר בוועד המנהל של עמותת לב אוהב.

נדב דותן

חבר בועד מנהל

נדב דותן, חבר בוועד המנהל של עמותת לב אוהב.

מוטי בן אהרון

חבר בועד מנהל

מוטי בן אהרון, חבר בוועד המנהל של עמותת לב אוהב.

חברי נשיאות

עדי עזרא

חבר נשיאות

עדי עזרא, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

רוברט אנטוקול

חבר נשיאות

רוברט אנטוקול, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

טובי שמלצר

חבר נשיאות

טובי שמלצר, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

ברק רוזן

חבר נשיאות

ברק רוזן, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

רונן יפו

חבר נשיאות

רונן יפו, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

אבנר קז

חבר נשיאות

אבנר קז, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

ארז אלוביץ'

חבר נשיאות

ארז אלוביץ, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

גיא ברעם

חבר נשיאות

גיא ברעם, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

ליאור גולדשטיין

חבר נשיאות

ליאור גולדשטיין, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

אריאל קוליץ

חבר נשיאות

אריאל קוליץ, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

סימון דוייב

חבר נשיאות

סימון דוייב, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

מור לימנוביץ

חבר נשיאות והיועץ המשפטי של העמותה

עו"ד מור לימנוביץ, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב ויועצה המשפטי של העמותה.

יואל חשין

חבר נשיאות

יואל חשין, חבר נשיאות בעמותת לב אוהב.

וועדת ביקורת

שרון עזריאל

חבר בועדת הביקורת

שרון עזריאל, חבר בוועדת הביקורת בעמותת לב אוהב.

דורון חכם

חבר בועדת הביקורת

דורון חכם, חבר בועדת הביקורת בעמותת לב אוהב.

צוות מקצועי

טל לירן

מנכ"ל

טל לירן, מנכ"ל עמותת לב אוהב.

מיכל אמיר

מנהלת תפעול

מיכל אמיר, מנהלת תפעול בעמותת לב אוהב.

שני פינקוס

מנהלת לב שכונת עזרא הארגזים - תל אביב

שני פינקוס, מנהלת  לב שכונת עזרא הארגזים, ת"א בעמותת לב אוהב.

קארין כהן

מנהלת לב צור שלום - קרית ביאליק

מנהלת לב צור שלום - קרית ביאליק בעמותת לב אוהב.

אירית קום

מנהלת לב גילה-ירושלים

אירית קום, מנהלת לב שכונת גילה, ירושלים בעמותת לב אוהב.

מאיה וימן קוילר

מנהלת לב יד התשעה הרצליה

מנהלת לב יד התשעה הרצליה