דוחות ואישורי עמותה

אישור ניהול תקין 2017

אישור ניהול ספרים 2017

אישור מוסד ציבורי 2018

אישור מוסד ציבורי 2018