פתיחת תהליך עומק-שכונת יד התשעה, הרצליה

 | 09/03/2016