מעורבות עובדי UBS בפרויקט לב יד התשעה הרצליה

 | 02/07/2017
מעורבות עובדי UBS בפרויקט לב יד התשעה הרצליה - שיפוץ חצרות מועדוניות הרווחה בשכונה 2.7.17