לב אוהב מציגה את פרויקט לב יד התשעה!

 | 10/02/2016


במסגרת ביקור מיוחד של גב' חנה שוורץ, מנהלת מנהל חברה ונוער של מחוז ת"א, במתנ"ס יד התשעה, הזמינה עיריית הרצליה את לב אוהב להציג את פעילותה בשכונה. הביקור נערך במעמד המכובד של נציגי עיריית הרצליה, מנהלת המתנ"ס וצוות המתנ"ס, אגודת הסטודנטים ונציגי השינשינים הפועלים בשכונה.