לב שכונת עזרא הארגזים תל אביב

 | 03/07/2018

בלב שכונת הארגזים עזרא בתל אביב, אנו מתגברים את הילדים כדי לשפר הישגים. בשיתוף עם סטודנטים משנקר אנחנו לומדים ונהנים

בפעילות יוצרת אנו קוראים ספר ולומדים לצייר ולאייר!