ועדת היגוי-פרויקט לב יד התשעה

 | 06/04/2016

כחלק מתהליך קהילתי נרחב שמקיימת עמותת לב אוהב בשכונה, התקיימה ביום רביעי, 10.4.16 ועדת היגוי מיוחדת.
ועדת ההיגוי, שהורכבה מתושבי השכונה, נציגי עיריית הרצליה והמתנ"ס, מנהלת תחום הקהילה בעיר ונציגת אגודת הסטודנטים של הבינתחומי, נועדה כדי לפתח שיח משמעותי עם התושבים בנוגע לצרכיהם בשכונה.
הועדה הונחתה ע"י גב' טובה אבורבוך, יועצת ארגונית במקצועה ומומחית בתחום פיתוח וליווי קהילות.
הועדה הינה שלב מקדים לאירוע "מרחב פתוח" שעתיד להתקיים במתנ"ס בתקופה הקרובה, ומטרתו לצאת עם ממצאים והמלצות שיובאו ע"י התושבים ויהוו את בסיס לתוכנית ארוכת הטווח שלב אוהב מקיימת בשכונה.